Filosofia

engo toimii aina asiakkaiden luotettavana yhteistyökumppaninen ja konsultoi heitä perusteellisesti ja laaja-alaisesti kaikissa jääurheilulajeihin liittyvissä asioissa. Yritys toimii yhteistyössä asiakkaiden kanssa myös uusien, ammattimaisten ja turvallisten tuotteiden kehittämistyössä. engo pyrkii samalla välttämään paikalleen jähmettyneisiin standardeihin keskittymistä: yritys haluaa kehittää jatkuvasti yhdessä jäänhoitajien, käyttäjien ja suunnittelijoiden erilaisia parannuksia jääurheiluun. Etualalle on asetettu jäänhoito ja jääkenttien monipuoliset käyttömahdollisuudet.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseen tekevät meidän ahkerat työntekijämme joka päivä parhaansa. engo pitää tämän takia ja yrityksen filosofian puitteissa ensiarvoisen tärkeinä henkilökunnan pätevyyttä, osaamisen jatkuvaa kehittämistä ja hyvän ja motivoituneen tiimihengen luomista.

Yhtiö on aina kiinnittänyt erityistä huomiota ympäristöystävällisyyteen. Oman vastuunsa tiedostamisessa ovat kestävä kehitys ja kaikkien osapuolten huomioiminen tärkeässä osassa. Nämä asenteet heijastuvat yritysjohdon ohjaamina myös jokaisessa tuotteessa.

Tuotteiden erinomaisuudesta vakuuttuneet asiakkaat palkitsevat engon pysyvällä luottamuksella.