Filosofi

Som en pålitlig partner till sina kunder ger engo kunderna grundliga och omfattande råd om allt som har med issport att göra. Det är bland annat samarbete med er som möjliggör företaget att utarbeta professionella och säkra produkter. engos höga standarder begränsas inte till bara isen: i samarbete med isläggare, användare och arkitekter strävar företaget ständigt efter att förbättra issporten. Isunderhåll och mångsidig funktionalitet av isbanor sätts först.

Det dagliga arbetet mot detta mål sköts av företagets värdefulla anställda. Därför och med hänsyn till företagets filosofi sätter engo värde på kompetenta anställda som ständigt utvecklar sig själva och arbetar som ett motiverat team.

Företaget har alltid haft särskild uppmärksamhet åt miljön. Medvetenhet om ansvaret, ekonomi och hänsyn spelar en viktig roll i relationen med användare. Med utgångspunkt i denna princip följer företagets ledning upp varje produkt.

Resultatet blir nöjda kunder som dagligen visar engo sitt förtroende.