Helautomatisk systemstart

Den helautomatiska systemstarten underlättar  manövreringen av maskinen för föraren,  vilket sparar tid och  förenklar arbetet. Det gör att föraren kan fokusera på körbanan samt manövreringen av kantfräsen och sargborsten. 

Systemet startar automatiskt de olika stegen i driftprocessen i en förutbestämd ordning: 

  • Sänker kälken och släpduken. 
  • Aktiverar skruvarna och vattenspolningen. 
  • För kniven till önskat läge. 
  • Slår på hela belysningssystemet. 
  • Aktiverar tillvalsutrustning, såsom istvätt eller Solid Ice-systemet.