IWS (High-Pressure Ice Washing System)

(Högtryckssystemet High-Pressure Ice Washing System) 

Med IWS rengörs skårorna i isen noga och snöskrap avlägsnas. Med hjälp av en tryckpump appliceras rengörande vatten på isen genom  en sprejmodul med munstycken. Allt smutsigt vatten som absorberas filtreras och pumpas in  i snötanken.