Kantfräsmaskin

Kantfräsmaskinen sitter bredvid sargborsten, mellan de två axlarna. Tillsammans hyvlar, borstar och jämnar de till  isytan längs sargen på en och samma gång, vilket sparar pengar och tid.