LLS (Laser Levelling System)

(Laserutjämningssystemet Laser Levelling System) 

LLS ger en jämn isyta genom att det justerar hyvlingsdjupet automatiskt. Föraren definierar  en ideal referenspunkt på isens yta. Sändaren skickar en lasersignal till mottagaren på maskinen. Systemet justerar knivens position automatiskt utifrån skillnaden mellan referenspunkten och  de olika isförhållandena.