DIN MASKINS SMARTASTE TILLBEHÖR

KOPPLA UPP. SAMLA. FÖRBÄTTRA.

Koppla upp till din maskin, samla data och identifiera möjliga förbättringar för ökad effektivitet.

Information i realtid*
Få information om maskinens status:batterinivå och batterispänning, knivpositionsamt nivå och temperatur i vattentanken.

Körhistorik*
Få en översikt över antalet drifttimmaroch optimera med det värdefulla verktygetför effektivitetsanalys.

Multipel åtkomst
Du kan ansluta mer än en användare ellermer än en maskin till systemet.

Diagnostik i realtid
Dra nytta av fjärrsupporten: Vårt serviceteamkan ansluta direkt till din maskin fören första kontroll och diagnos.

Säkerhetslarm
Håll reda på felmeddelandenoch kommandeunderhållsarbeten.

GPS-spårning i realtid
Du kan när som helstlokalisera maskinen.

 

*Beroende på maskintyp

LOG-IN:

Anslut dig till maskinen och kontrollera realtidsdata på en PC, bärbar dator, surfplatta eller smarttelefon.

Om du bekräftat ditt användarnamn och ställt in ditt personliga lösenord kan du logga in här.

Ladda ner:

Broschyr SmartConnect

Bruksanvisning SmartConnect

SmartConnect Instructions

Click here to download the instruction manual for the remote-control system SmartConnect.