Auger washout system

Invented and patented by Engo

Systemet för skruvrengöring gör rengöringen  så säker och bekväm som möjligt: 

  • Operatören kan enkelt inleda processen genom att dra i ett reglage på kälken. 
  • Systemet spolar ut snö och is ur skruvarna. 
  • Operatören behöver inte öppna några kåpor på karossen eller lyfta upp snötanken.