WWS (Wheel Wash System)

(Hjulrengöringssystemet Wheel Wash System)

WWS körs automatiskt för att rengöra hjulen. Det är framför allt användbart innan maskinen körs ut på isen, särskilt om den har körts på asfalt. Det rengörande vattnet spolas på hjulen genom ett rör. Systemet avlägsnar smutspartiklar och använder bara en liten mängd vatten.