Loading..

Ice Dingo: Oumbärlig för rinkkanter

Den eldrivna kantfräsmaskinen "engo Minengo Elettra" är utarbetad för professionellt, tyst och miljövänligt arbete på rinkkanter vid sarger. Maskinen är försedd med handräcke med justerbar höjd och en kraftig 24 V - 2,0 KW elmotor med elektromagnetiska flänsbromsar för omedelbar avstängning av fräshjulens funktion när knappen släpps.

Maskinen har manuell höjdjustering som aktiveras med en anordning på handräcket och justerbar sidolutning. Maskinen är försedd med hjul för lättare transport och hantering på isfria ytor samt med en justeringssko som sänks när kantfräsmaskinen inte används för att skydda de bladförsedda hjulen.

Den eldrivna kantfräsmaskinen är försedd med kraftiga blybatterier och en 220 V/24V batteriladdare med mikroladdning och högladdning.

Tillverkaren förbehåller sig rätten för tekniska ändringar!

  • 1 batteriladdare
  • 6 reservblad
  • 1 bruksanvisning med katalog över reservdelar på tyska
  • 1 uppsättning av etiketter och varningsskyltar
Mer information

Info-Line: +39 0472 54 61 57
E-Mail: info@engo.it

Kontakt »