FAQ Service startsäsong

 1. Ska man ladda batteriet helt innan det används första gången?
  Ja, detta rekommenderas för att uppnå full prestanda.

 2. Ska jag fylla på batterivatten?
  Ja. Det är viktigt att fylla på vatten igen efter det att batteriet har laddats.

 3. Kan jag använda maskinen direkt efter det att jag fyllt vattentanken för första gången?
  Nej, man bör först fylla tanken och sedan tömma den igen för att avlägsna eventuell smuts (rostpartiklar) från tanken.

 4. Kan jag använda den extrautrustning som finns som tillval, som t ex vattenfontän, Solid Ice eller istvätt, på ett normalt sätt efter sommaruppehållet?
  Här gäller samma procedur som för vattentanken.
  Man bör först testa och spola igenom alla funktioner så att det inte hamnar någon smuts på isen.

 5. Ska man fukta trasan med vatten?
  Trasan bör vara alldeles genomvåt så att den fungerar på rätt sätt.

 6. Måste jag ta hänsyn till något vid monteringen av kniven?
  Nej, det kan monteras som vanligt (var försiktig och använd skyddshandskar) men se till att bladet är uppåt och glöm inte att sätta igen 0-punkten på isen.

 7. Kan jag tillverka is med hjälp av maskinen?
  Ja, det är väldigt enkelt.

  Det finns tre möjligheter till detta:

  • Med en trasa: Sänk bara ner släden så långt att trasan kommer i beröring med isen, och tillför sedan vanligt vatten. Skruvarna rör sig inte.
  • Med vattenfontän: Släden stannar i upphöjt läge.
  • Med spraysystemet Solid Ice: Sänk ner släden så långt att den befinner sig strax ovanför isens yta. Sedan kan man applicera helt vanligt vatten.
   Tips: Om det redan finns en grundläggande is (bärande struktur), då kan släden också sänkas ner.

 8. Ska man använda däck utan dubbar vid istillverkning?
  Om det är möjligt, rekommenderas detta, för att undvika eventuella avtryck av dubbarna på isen. Det är dock viktigt att du kör motsvarande långsamt.

 9. Vilket bevattningssystem rekommenderas för istillverkning?
  Vi rekommenderar det moderna vattenspraysystemet Solid Ice. I motsats till den traditionella trasan, appliceras vattnet under högtryck med hjälp av munstycken. Därigenom fryser vattnet snabbare och det byggs snabbt upp ett tjockt istäcke på kort tid. En total genomfrysning kan sedan ske över natten.

Sammanfattning

 • Ladda batteriet helt
 • Fyll på batterivatten
 • Fyll på och töm vattentanken
 • Testa IWS / Solid Ice / vattenfontän så att det inte hamnar någon smuts på isen
 • Vät ner trasan helt
 • Tvätta däcken